Kaj se zgodi s prijatelji, ko smo v partnerskem odnosu?

Ko smo v partnerskem odnosu, se pogosto zgodi, da partnerja drug drugega omejujeta pri oblikovanju in vzdrževanju odnosov s prijatelji. Kako s prijateljskimi odnosi, potem ko so v partnerskem odnosu, ravnajo ženske in kako moški?

Partnerski odnos je zavestna in svobodna odločitev dveh oseb, posameznikov. Zato je pomembno, da znotraj tega odnosa drug drugega ne omejujeta s potrebami, ki izhajajo iz njiju kot posameznikov.

Večkrat lahko poslušamo pripombe tako žensk kot moških, ki izhajajo iz neusklajenosti pogledov enega in drugega partnerja na druženje s prijatelji.

Seveda ne s skupnimi prijatelji ali skupno preživljanje časa s prijatelji, kjer se dobijo pari zase ali celotne družine v interesu preživljanja skupnega časa ali preprosto zabave in druženja.

Mislimo predvsem na druženje posameznega partnerja s svojimi prijatelji. Moški z moškimi in ženske z ženskami. Prijatelji s prijatelji in prijateljice s prijateljicami.

Moški in ženske se s prijatelji družimo drugače, ko smo v partnerskem odnosu

Obstaja razlika med moškimi in ženskami, kadar govorimo o druženju s prijatelji. Še vedno so moški tisti, ki bolj omejujejo izhode svojih partnerk s prijateljicami (seveda v ta sklop izhodov ne vključujemo kavice med službenim časom).

Med moškimi in ženskami obstaja razlika, ko gre za druženje s prijatelji.

In še vedno so moški tisti, ki si jemljejo večjo pravico do izhodov s prijatelji (v ta sklop nekako ne sodi športna aktivnost, ki je večkrat samo začetek “moških večerov”).

Moški in ženski vzorci ravnanja

Vzorec ravnanja seveda ne obstaja, a nekako lahko povzamemo nekaj najbolj značilnih, tipičnih oblik. Razdelili jih bomo kar po spolu, ker so zaradi tradicionalnih kulturnih okvirjev in tudi vzgoje same precej določeni s spolom partnerja.

Moški – vzorce ravnanja bi lahko povzeli tako:

1. Moški, ki niso spremenili svojih navad

Moški, ki z začetkom partnerstva in oblikovanjem družine, niso spremenili načina življenja ali pa so ga spremenili zelo malo. Zanje je skoraj tako, kot da niso v partnerskem odnosu in nimajo otrok.

Vir: Shutterstock
Vir: Shutterstock

Še vedno se poslužujejo enakih izhodov s prijatelji – vsak dan po službi gredo na pivo, dvakrat tedensko igrajo tenis, med vikendi pa gredo na dvodnevne pohode v gore. Tudi občasni večerni izhod v lokal se zgodi pogosto.

2. Moški, ki so obdržali del prijateljskih druženj

Moški, ki so obdržali del svojih druženj s prijatelji, a so postavili družino na prvo mesto.

Še vedno so športno aktivni, a svoje športne aktivnosti usklajujejo z družinskimi obveznostmi. Določene trenutke preživljajo skupaj s prijatelji (tisti “moški večer”), a usklajeno glede na svoje družinske obveznosti. Tudi na prijateljske izlete hodijo, a še vedno jih usklajujejo z družino. Torej ravno prava mera obojega.

3. Moški, ki so na prijatelje pozabili

Moški, ki so se popolnoma izključili iz krogov prijateljev in opustili vse aktivnosti, ki so jih prej počeli s prijatelji. Tudi tiste, ki so jih prej počeli sami.

Nekateri moški zaradi različnih razlogov “stare” prijatelje pustijo za seboj.

Ti moški zdaj vodijo popolnoma drugačno življenje, ki ga narekujejo odgovornosti in obveznosti partnerstva. Dajejo vtis, da so pozabili na osebo, kakšna so bili prej.

Razlog za takšen vzorec ravnanja je lahko (ni pa nujno) partnerka – prepovedi, ultimati itd. Zelo redko je za tak vzorec obnašanja kriva količina obveznosti, ki jih prinaša novo življenje. Slednje je bolj značilno za ženske.

Ženske – vzorce ravnanja bi lahko povzeli tako :

1. Ženska prekine prijateljske odnose

Ženska v celoti prekine odnose s svojimi prijateljicami in ne vzpostavlja novih prijateljskih odnosov. To velja izključno za njene prijateljice.

Vir: Shutterstock
Vir: Shutterstock

Če so to skupne prijateljice, potem se z njimi dobiva, a ne kot posameznica (kot ženska), ampak kot partnerka ali kot mati (ženske z otroci).

Največkrat v ta okvir sodi tudi prekinitev aktivnosti, ki jih je prej izvajala. Njena je družina, partner, skupni prijatelji in obveznosti, ki jih ima kot partnerka, mati in gospodinja.

Večkrat ženska prekine popolnoma stike s svojimi prijatelji in v celoti “prevzame” prijatelje partnerja.

Za takšnim ravnanjem je lahko tudi prepoved partnerja (ljubosumnost, ipd.). Če temu ni tako, se lahko kmalu pojavi vprašanje na strani partnerja: “Kje je oseba, ki sem jo spoznal in za katero sem se odločil, da z njo delim življenje?”

2. Ženska vzpostavi nov krog prijateljev

Ženska si vzpostavi svoj, nov krog prijateljic. Z njimi izvaja določene aktivnosti, ki so bolj vezane na družino in ostale obveznosti. Večkrat je to druženje s sosedami (kavica, skupni odhod z otroci v park ipd.) ali partnerkami družinskih prijateljev.

Vir: Shutterstock
Vir: Shutterstock

Tudi v tem primeru se nekako odreče prijateljicam iz “samskega obdobja” življenja. Njeni interesi so popolnoma drugačni in tem interesom ustreza nov krog prijateljic.

3. Ženska obdrži svoj krog prijateljic

V skladu z družinskimi obveznostmi in po dogovoru s partnerjem se udeležuje skupnih druženj. Večkrat so to tudi športne aktivnosti, razne sprostitvene dejavnosti, tudi kulturni in drugi dogodki.

Lahko ima nov krog prijateljic, ki se morda tudi vključijo med njene “stare” prijateljice, a ženska definitivno ne izključi “starih” prijateljic iz svojega življenja.

Preberi še nadaljevanje: Zakaj se prijateljem ne smemo odreči, ko smo v partnerstvu?

Ni komentarjev