Kako urediti finance po ločitvi?

Ločitev je za vami, lahko zadihate na novo. Med vsemi zadevami, ki jih boste morali urediti in skrbeti zanje sami, so tudi finance. Prihodki so se prepolovili, čas je, da si uredite osebne finance.

Po 30 letih skupnega življenja in skupnega vodenja financ je prišel dan, ko sta Marko in Irena ob prejemu prvih računov ugotovila, da imata zmešnjavo. Prihodki so se prepolovili, stroški so kar naenkrat večji, skupne preglednice, ki sta jih nekoč vodila, niso več koristne.

Irena se je hitro lotila priprave novega finančnega načrta, sledil ji je tudi Marko. Pomagala sta si s koraki, ki sta jih prvič začrtala ob začetku njune skupne poti.

1. Analizirajte trenutno stanje

Po ločitvi: Nižji prihodki in višji stroški.

Pri ločitvi se enemu dejstvu ne boste mogli izogniti in tega sta se zavedala tudi Irena in Marko. Odkar živita vsak po svoje, so se jima prihodki znižali, kar ne moreta reči za stroške. V posebni preglednici sta pripravila podrobnejši pregled svojih financ. Naredila sta podrobno analizo prihodkov (plača, regres, nagrada, vračila dohodnine, darila …) in odhodkov. Slednje sta razvrstila v več skupin: gotovinski izdatki (dvig gotovine, plačila s TRR), redni izdatki (najemnina, vrtec, ogrevanje, elektrika), enkratni letni izdatki (registracija avtomobila …), dolgovi (poplačilo izdatkov na kreditnih karticah, potrošniški kredit …) in podobno. Pregledala sta tudi ostalo premoženje, s katerim po ločitvi razpolagata, oziroma ali imata še kakšne dolgove in izračunala neto vrednost premoženja.

Locitev_3_845x290

2. Vodite osebni mesečni proračun

Razdelitev na kategorije: redni in nepričakovani stroški ter varčevanje.

Po podrobnejše opravljeni analizi sta se lotila priprave novega proračuna oziroma načrta, ki se ga bosta držala po ločitvi. Da pa bo ta odražal resnično stanje, se Marko in Irena zavedata, da bosta morala prihodke in odhodke redno vnašati. S prihodki na mesečni ravni niti ne bo težav, saj glavni dohodek prinaša plača, medtem ko je pri odhodkih več dela. Zato jih je nujno razdeliti v več kategorij (redni in nepričakovani stroški ter varčevanje). Pri načrtovanju proračuna sta oba dobro pregledala vse odhodke in poglobljeno razmislila, ali se lahko kakšni zadevi odpovesta. Rezultat je lahko normalno življenje tudi v prihodnje, kjer uspeta na dnevni, tedenski, mesečni in letni ravni privarčevati tudi nekaj denarja.

Locitev_1_845x290

3. Sporazumite se o skupnih računih, karticah in kreditu

Marko in Irena sta si v vseh teh letih delila vse, tudi premoženje in obveznosti. Za nakup nepremičnine sta najela stanovanjski kredit, obremenjen s hipoteko banke. Pri reorganiziranju kredita sta se odločila za eno izmed več možnosti, ki so jima bile predstavljene s strani svetovalca v poslovalnici. Ker sta imela v času zveze skupno kreditno kartico in sta še vedno navdušena nad funkcionalnostmi, ki jih omogoča, sta po razvezi zaprosila vsak za svojo.

Locitev_2_845x290

4. Kaj pa prihodnost?

Čeprav sta Marko in Irena že v preteklosti razmišljala, da bi odprla skupen varčevalni račun za življenje na »stara leta«, tega nista storila. Zanašala sta se, da bosta pomagala drug drugemu do konca svojih dni. Nova situacija v življenju ju je pripeljala do tega, da sta se vsak zase odločila za varčevanje za primer nepredvidenih dogodkov in odprla pri banki varčevalni račun.

Marko in Irena sta kljub ločitvi uspela urediti svoje osebne finance. V primerih, kjer sama nista našla rešitve, sta se na pomoč obrnila na izkušene bančne svetovalce, ki so jima z individualno obravnavo pomagali doseči cilj. Pa vi? Potrebujete tudi kakšen nasvet? Če imate vprašanje, izpolnite obrazec in se naročite na sestanek.

Ni komentarjev

Odgovori