PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI ANKETI »Zmenki in Slovenci 2022«

1. Organizator

Organizator nagradne ankete »Zmenki in Slovenci 2022« je VenetiCOM d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin (v nadaljevanju VenetiCOM d.d. oz. organizator).

2. Sodelujoči

V nagradni anketi lahko sodelujejo:

 • vse fizične polnoletne osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS,
 • imajo davčno številko.

V nagradni anketi ne smejo sodelovati pravne osebe, zaposleni v podjetju VenetiCOM d.d. in njihovi družinski člani ter osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne ankete.

3. Način sodelovanja

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 1.4.2022 do vključno 30.4.2022 na spletnem naslovu https://survey.socdate.net/zmenki-2022 izpolnijo nagradno anketo.

Vsak posameznik je upravičen zgolj do 1 nagrade iz posamezne kategorije nagradnega sklada.

4. Nagradni sklad

Nagrade za sodelujoče

 • 10 x darilni bon v vrednosti 25 EUR za članarino na ona-on.com;
 • 5 x Wellness Thermana Laško – Masaža hrbta;
 • 5 x knjižica Bucket List za pare;
 • 5 x knjiga Kako sva našla popolno ljubezen;
 • 5 x ona-on majica.
 • 5x Woop darilni bon v vrednosti 15€

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade.

5. Nagrajenci in nagrade

Podeljevanje nagrad bo potekalo na podlagi žrebanja. Žrebanje bo potekalo najkasneje v roku 5 delovnih dni po zaključku ankete.

Žrebanje bo potekalo v prostorih organizatorja nagradnega natečaja. Nagrajenci bodo naključno izžrebani med vsemi sodelujočimi, ki bodo pravilno in v celoti izpolnili vprašalnik.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Pri žrebanju nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja ter
 • nagrajencih

6. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o morebitnem prejemu nagrade obveščeni na elektronski naslov, ki so ga podali v anketi. Nagrajenec mora v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorju pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade, v 8 dneh od prejetja obvestila o nagradi pa organizatorju pisno sporočiti svoje osebne podatke, in sicer: ime, priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko. Če nagrajenec nagrade ne prevzame, se le-ta ne podeli.

7. Način sodelovanja v nagradni anketi in varstvo osebnih podatkov

(1) Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni anketi tako, da:

 • v celoti izpolni nagradno anketo,
 • se strinja s Splošnimi pravili in pogoji, z obveščanjem o prejemu nagrade ter nameni uporabe podatkov.

(2) Sodelujoči na spletni strani www.ona-on.com v celoti izpolnijo anketo z naslednjimi podatki: e-naslov ali uporabniško ime

 • obkljukajo, da se strinjajo s Splošnimi pogoji in z obveščanjem o prejemu nagrade na elektronski naslov
 • obkljukajo, da se strinjajo z obveščanjem Organizatorja o nagradi in nagradni anketi prek elektronske pošte ter za namene: obveščanja o novih, posebnih možnostih koriščenja nagrade ali spremembah ter dodatnih ponudbah in ugodnostih ter za neposredno trženje blaga in storitev. To soglasje lahko kadarkoli PREKLIČETE/ SE ODJAVITE preko e-naslova na podpora@ona-on.com. Vse informacije najdete v Splošnih pogojih, kjer tudi izveste, kako ravnamo z vašimi podatki ter kako poteka nagradna anketa.

(3) S sodelovanjem v nagradni anketi udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki (e-mail ali uporabniško ime), ki jih je posredoval organizatorju v tej nagradni anketi uporabljajo v skladu s soglasjem pridobljenim s strani udeleženca. Organizator dobi soglasje za obveščanje o novostih in ponudbah sodelujočega prek elektronske pošte in le ta soglaša z obdelavo podatkov podanih ob prijavi v nagradno anketo za namene neposrednega trženja blaga in storitev.

Organizator bo podatke na podlagi teh pogojev obdeloval do preklica soglasja sodelujočega.

(4) Organizator nagradne ankete se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnala skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih in za katerega je prejel soglasje udeleženca.

(5) V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegov e-mail za namen neposrednega trženja. Soglasje lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče na sledeči način:

POPRAVEK ali IZBRIS – “Pravica do pozabe”

Vsakdo ima pravico do popravka ali izbrisa »Pravica do pozabe«, ki jo lahko kadarkoli zahteva (v pisni obliki) in sicer tako, da na naslov VenetiCOM d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin ali preko elektronske pošte na podpora@ona-on.com  pošlje željen popravek ali besedo Izbris oz. “Pravica do pozabe” oz. “Uveljavljam pravico do pozabe.” To stori iz elektronskega naslova s katerim se je sodelujoči prijavil v nagradno anketo.

(8) Posamezna oseba lahko v nagradni anketi sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. V kolikor obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni anketi z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima Organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne ankete (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima Organizator pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

(9) Za sodelovanje v nagradni anketi ni potreben nakup. V nagradni anketi se upoštevajo le pravilno izpolnjene prijave.

8. Pravice in odgovornosti iz posredovanih vsebin

Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih bodo tretje osebe, vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, in vsebin, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Sodelujoči, ki posreduje vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizator si pridržuje pravico, da po svoji presoji, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo sovraštvo, nasilje, nestrpnost, orožje, droge, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne, ali so iz vidika organizatorja iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne za objavo, ne objavi in sodelujočega, ki je vsebino posredoval, izloči. Odločitev organizatorja je dokončna in nanjo ni možna pritožba, organizator pa ni dolžan avtorja obvestiti o izbrisu.

Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani s spletnega mesta in izloči iz natečaja.

9. Davki

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

10. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, naslov, uporabniško ime na ona-on.com, elektronski naslov, in sicer za namene izvedbe nagradne igre oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke sodelujočega varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradne ankete in za čas, ki ga določa informacijska pooblaščenka.

Posredovanje podatkov je prostovoljno.

Sodelujoči imajo v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov pravico zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene.

11. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta https://survey.socdate.net/zmenki-2022 ter posledice,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada elektrine energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni anketi.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

12. Splošne določbe

Nagradna anketa poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj za sodelovanje v nagradni anketi je, da je sodelujoči seznanjen in se strinja s pravili in pogoji. Šteje se, da sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradne ankete, če oddajo anketo.

Sodelujoči se z oddajo ankete strinja, da se njegovi podatki uporabijo v marketinške namene podjetja VenetiCOM, d.d.

Nakup storitev organizatorja ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 29.3.2022 do najmanj 10.5.2022 na spletni strani www.ona-on.com/magazin, po zaključku nagradnega natečaja pa na sedežu organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno anketo.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil le-te objavil na spletni strani www.ona-on.com/magazin.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja:
e-pošta: marketing@veneti.com
telefon: 080 64 60

Organizator: VenetiCOM d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin.
Trzin, 29.3.2022

Ni komentarjev

Odgovori