Ženske z Venere, moški z Marsa – dobimo se na Zemlji

Res prihajamo ženske in moški z različnih planetov?

ona-on-zmenki-razlike-moski-zenska

Nedvomno se ženske in moški razlikujemo v našem delovanju. Razlike opažamo npr. v načinu komuniciranja, v vstopanju v odnose in pri opravljanju vsakodnevnih opravil.

So res krivi različni planeti?

Raziskovalci razlik med spoloma trdijo, da smo ženske z Venere, moški pa z Marsa. Na obeh planetih govorijo različne jezike, zato se prebivalci enega in drugega planeta med sabo pogosto ne razumemo. Je izjava pretirana in smo vseeno morda vsi z Zemlje, pa zgolj mislimo, da prihajamo z različnih planetov?

Razlike med spoloma so najverjetneje tema, ki uživa zelo dolgo raziskovalno tradicijo med psihologi, sociologi, filozofi in zdravniki. Hkrati lahko o njej pravzaprav povemo zelo malo gotovega. Če namreč poskušamo definirati in razložiti nekatere razlike, lahko hitro ugotovimo, da gre pri nekaterih domnevnih razlikah zgolj za stereotip ali pa za popolno zmoto. Med takšnimi zmotami najdemo npr. prepričanja, da so moški inteligentnejši od žensk, do so boljši vozniki od žensk, ali pa da je ljubezen za ženske okupacija, za moške pa preokupacija.

Ženske in moški so različni. Pika!

Mimo nekaterih razlik, ki so gotove, ne moremo. Evolucija ali pa mati narava sta poskrbeli, da se v nekaterih stvareh ženske in moški razlikujemo. Naj se še tako trudimo biti enaki, so razlike vidne na daleč.

Tri razlike, ki so precej opazne: biološko-fizične, vedenjske in čustvene.

Biološke in fizične

Najprej so tukaj seveda čisto biološke in fizične razlike, ki vodijo do razlik v vsakodnevnem delovanju. Zaradi razlik v telesni konstituciji in razlik v mišični masi, moški lažje opravljajo fizična dela. Ta razlika ni posebno presenetljiva in je nam vsem dobro poznana.

ona-on-zmenki-razlike-moski-zenska

Vedenjske

Morda nekoliko manj poznano dejstvo je, da se ženski in moški možgani razlikujejo. Prav te razlike so odgovorne za nekatere vedenjske razlike.

Prva takšna vedenjska razlika, ki ima vzroke v možganskih razlikah med spoloma, je način mišljenja in reševanja problemov.

Ženske lahko namreč zbrano rešujejo več problemov hkrati, moški manj. Poleg tega so ženske pri razmišljanju bolj intuitivne, zavzemajo lahko širšo perspektivo pri razmišljanju, vendar pa se zelo težko emocionalno ločijo od nekega problema.

Moški rešujejo problem za problemom, torej redkeje več problemov hkrati. Težijo k temu, da bi zmanjšali kompleksnost nekega problema. Podrobnosti jih ne zanimajo preveč. Od problema, ki ga rešujejo, se lahko tudi popolnoma distancirajo.

Čustvene

Še ena razlika, ki se je prav tako večina dobro zaveda. To je razlika v čustvovanju in izražanju čustev. Moški po eni strani lažje kontrolirajo čustva, po drugi strani pa v stresni situaciji reagirajo prej agresivno, predvsem pa prej reagirajo kot razmislijo. Ženske so v stresni situaciji bolj premišljene, a zato manj sposobne kontrolirati čustva. Tudi intenziteta čustev je pri ženskah večja.

Okolje, vzgoja in posploševanje

Jasno je, da je razlik še mnogo, vendar pa za njih težko rečemo, da veljajo za moške in ženske na splošno. Vsako posploševanje je pri razpravi o razlikah med moškimi in ženskami lahko nevarno. Spol je namreč tudi nekaj, kar je močno določeno z okoljem, v katerem bivamo in z vzgojo, ki smo je bili deležni.

ona-on-zmenki-razlike-moski-zenska

Razlik med spoloma ne moremo posploševati, saj nanje vpliva veliko zunanjih dejavnikov.

Če odrastemo v družini z močnimi predstavami o tem, kaj je žensko in kaj je moško vedenje, potem se obnašamo v skladu s tem. Družine pa se jasno glede teh predstav razlikujejo. Nekateri starši so npr. deklicam sporočali, da je zanje sprejemljivo, da izražajo žalost. Fantom pa, da morajo ostati močni in čustev ne smejo pokazati. V drugih družinah je bilo spet drugače.

Za razlike ni odgovorna samo družinska vzgoja, temveč tudi kultura, iz katere izhajamo in norme, ki veljajo v njej. Nekje je npr. nasploh zaželeno, da tako moški in ženske pretirano ne izražajo čustev. Zato težko govorimo razlikah, ki veljajo na splošno.

Kar zagotovo velja je dejstvo, da nas razlike na vsakem koraku spremljajo. Če poznamo vzroke za njih, ali ne. Če so zgolj posledica nekega selektivnega zaznavanja, ali ne. Vse to je nepomembno, kadar stojimo pred nekim problemom, ki ga je izzvala neka domnevna razlika med moškim in ženskih spolom.

Tako kot pri razlikah med žensko in moškim ni mogoče dati nekega splošnega odgovora, tako tudi težav, nastalih zaradi razlik med žensko in moškim, ni mogoče reševati z nekimi splošnimi nasveti. Edini je morda ta, da razlik predvsem ne smemo videti kot oviro, temveč kot nekaj, kar omogoča dopolnjevanje vedenj, sposobnosti in znanj.

Ni komentarjev

Odgovori