INFORMIRANO SOGLASJE K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Z izbiro »Strinjava se«, prostovoljno in izrecno izjavljam, da sva seznanjena in se strinjava:

1. da podjetje VENETICOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave d.d. (v nadaljevanju: podjetje), Brodišče 18, 1236 Trzin, MŠ: 1545175000, s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov: JK Group, pravna in davčna pisarna, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, MŠ: 3326829000, dpo@jkgroup.si (upravljavec spletnih strani ona-on.com, urgenca.com in upravljavec osebnih podatkov ), obdeluje in varuje moje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS št. 94/2007),

2. da podjetje zbira in obdeluje naslednje osebne podatke para:

 • imeni,
 • e-poštna naslova,
 • starosti v letih,
 • GSM številki,
 • fotografije in posnetki (foto in video material),
 • prostovoljno posredovana zgodba o spoznavanju s partnerjem.

3. da podjetje zbira in obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo na par, v naslednje namene:

 • za komunikacijo o temah, ki se nanašajo na zgodbo para,
 • za informiranje o projektu Najina zgodba,
 • za oglaševanje: podjetje bo vajino zgodbo prikazovalo na spletni strani ona-on.com v razdelku Zgodbe o uspehu, na ona-on.com Magazin-u ter jih bo po potrebi uporabilo časovno in geografsko neomejeno za vse oblike trženja in marketinškega komuniciranja ona-on.com (v tisku, na spletu, na televiziji in radiu, na socialnih medijih ter drugih kanalih).

4. da bo podjetje za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov po potrebi angažiralo pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov (npr. zunanje svetovalce, prodajne zastopnike itd.), ki pa bodo obdelovali osebne podatke v skladu z navodili podjetja in na podlagi veljavnih predpisov; sicer pa podjetje osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam, razen v primerih, ki ji jih določa zakonodaja;

5. da bo podjetje v skladu z zahtevami vselej veljavnih predpisov po prenehanju pogodbenega razmerja do prenehanja namena njihove obdelave oziroma še 2 leti po prenehanju pogodbenega razmerja hranilo naslednje moje osebne podatke:

 • imeni,
 • e-poštna naslova,
 • starosti v letih,
 • GSM številki,
 • fotografije in posnetki (foto in video material).

ter da jih bo po preklicu učinkovito izbrisalo ali anonimiziralo;

6. da imam z e-sporočilom na naslov podpora@ona-on.com pravico kadarkoli preklicati dano soglasje delno ali v celoti, od podjetja (upravljavca) zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, izbris in omejitev njihove obdelave delno ali v celoti , da imam pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov ter da imam pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu RS), vse v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer so natančnejši pogoji za uveljavljanje navedenih pravic opredeljeni v Pravilniku o zaščiti osebnih podatkov, ki je v veljavi pri podjetju. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica na podlagi privolitve pred njenim preklicem,

7. da podjetje ne prenaša mojih osebnih podatkov v tretje države.

Z izbiro »Strinjava se« izrecno in prostovoljno PRIVOLJUJEVA, da podjetje VENETICOM, družba za telekomunikacijske storitve, trženje, oblikovanje in raziskave d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin, MŠ: 1545175000 (upravljavec osebnih podatkov), zbira in obdeluje moje osebne podatke, ki so navedeni v 2. točki zgoraj, in sicer za vse namene, navedene v 3. točki zgoraj.