PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNEM NATEČAJU »Najina zgodba – Spoznala sva se na ona-on.com 2020 – 2021«:

 1. Organizator

Organizator nagradnega natečaja »Najina zgodba – Spoznala sva se na ona-on.com« je VenetiCOM d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin (v nadaljevanju VenetiCOM d.d. oz. organizator).

 1. Sodelujoči

oddajo zgodbe o spoznavanju lahko v nagradnem natečaju sodelujejo:

 • vse fizične polnoletne osebe, ki so se spoznale na ona-on.com, katere lastnik je VenetiCOM d.d.,
 • vse fizične polnoletne osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS,
 • imajo davčno številko.

glasovanju (od 1.6.2023 do 14.6.2023 do 12h) lahko sodelujejo:

 • vse fizične polnoletne osebe, ki so državljani RS, imajo stalno ali začasno prebivališče na ozemlju RS,
 • imajo davčno številko,
 • osebe, ki so do 31.5.2023 do 23.59 ure oddale zgodbo o spoznavanju, vsaj eno fotografijo in podpisano soglasje k obdelavi osebnih podatkov.

V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati pravne osebe, zaposleni v podjetju VenetiCOM d.d. in njihovi družinski člani ter osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradnega natečaja.

 1. Način sodelovanja za sodelujoče pare

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo vsi zgoraj omenjeni posamezniki, ki v času od 15.9.2022 do preklica na spletnem naslovu ona-on.com/najina-zgodba oddajo svojo zgodbo, ki mora vsebovati minimalno 500 znakov besedila in 1 lastno, avtentično fotografijo s partnerjem. Zgodbo lahko oddate na naslednje načine:

 • izpolnite obrazec, ki ga najdete na spletni strani ona-on.com/najina-zgodba,
 • zgodbo z minimalno 500 znaki besedila in 1 lastno, avtentično fotografijo s partnerjem pošljite na tina@veneti.com.

Vašo sliko v digitalni obliki lahko oddate na spletnem naslovu ona-on.com/najina-zgodba ali po el. pošti tina@veneti.com, in sicer v eni izmed naslednjih oblik: jpeg, png ali gif.

Hkrati je potrebno posredovati zahtevane osebne podatke, da vas lahko pokličemo. Podatke lahko oddate preko spletnega obrazca (ime, e-poštni naslov in telefonska številka) ali preko el. pošte, kjer morate obvezno navesti (ime, e-poštni naslov in telefonsko številko).

Sodelujoči mora jamčiti, da je oddana zgodba njegova lastna in avtentična, prav tako fotografija, na kateri sta skupaj s partnerjem/ko.

Vsak posameznik oz. par je upravičen zgolj do 1 nagrade iz posamezne kategorije nagradnega sklada. Oddane vsebine, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev, bodo izločene iz nagradnega natečaja.

 1. Nagradni sklad za sodelujoče pare

Nagrade za sodelujoče pare:

 • 50 x komplet majic ona-on.com;
 • 40 x darilni bon iz kategorije wellness;
 • 20 x darilni bon kulinarično razvajanje;
 • 20 x darilni bon za doživetje v naravi;
 • 20 x čokoladno presenečenje;
 • 20 x darilo presenečenja;
 • 1 x sanjska poroka (april ali maj 2024).

Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug izdelek v denarni protivrednosti nagrade. Prenos nagrade ni možen.

 1. Nagrajenci in nagrade za sodelujoče pare

15.9.2022 do 31.5.2023: majica 1 x M in 1 x Ž velikosti. Vsak par, ki odda svojo zgodbo s tekstom in fotografijo, ki je avtentična, prejme komplet ona-on.com majic in darilni paket, ki vključuje vsaj dodatne tri nagrade (wellness razvajanje, kulinarično razvajanje in vstopnina za doživetje). Par mora zaradi prejema nagrade obvezno oddati e-mail naslov in telefonsko številko, kjer ga lahko kontaktiramo za prevzem nagrade.

Junij 2023: 1 x sanjska poroka; podarimo paru, ki bo prejel največ glasov s strani glasovalcev v segmentu Glasuj za par, ki se bo poročil na Sanjski ona-on poroki 2024 v aprilu ali maju 2022. Prejemnik omenjene nagrade bo določen izključno preko računalniškega sistema, ki beleži število glasov. Nagrajenca bosta na spletnem naslovu ona-on.com/najina-zgodba objavljena v roku 15 delovnih dni po zaključku glasovanja. Zmagovalca bosta o nagradi obveščena osebno preko telefona in/ali maila.

VenetiCOM d.d. zmagovalnemu paru ponudi opcije poročnih pripomočkov in storitve (po dve iz kategorije), med katerimi lahko par izbira. V nagradni sklad za sanjsko poroko spada:

 • poročno načrtovanje,
 • prstani (znesek določi ponudnik),
 • cvetje (šopek in naprsna dekoracija za ženina ter priči, dekoracija za poročno mizo),
 • ličenje za nevesto,
 • poročni plesni tečaj,
 • frizer za nevesto,
 • izposoja obleke za nevesto,
 • fotografiranje in snemanje poroke,
 • band za poročno slavje,
 • poročna torta,
 • papirna galanterija (vabila, sedežni red, oštevilčenje miz),
 • najem prostora civilne poroke in zabave po poroki (paru predstavimo 2 potencialni lokaciji poroke, med katerima lahko izbira).

Za vse dodatne želje in storitve, ki jih par utegne imeti, VenetiCOM d.d. ne krije stroškov in ne nudi storitev, ampak si jih par pokrije sam, tako finančno kot tudi organizacijsko. Vse dodatne želje ter potne stroške udeležencev oziroma ponudnikov nagrajenca krijeta sama.

Pogoj za prevzem nagrade je pisna potrditev nagrajencev, da se s prevzemom nagrade strinjata.

 1. Nagrajenci in nagrade za glasovalce

Od 1.6.2023 od 12. ure bo na spletnem mestu ona-on.com/najina-zgodba potekalo zunanje glasovanje za najboljši par. Glasovanje se 14.6.2023, ob 12. uri, dokončno zaključi. Vsak glasovalec lahko glasuje samo enkrat na dan (odda en glas na dan).

Za oddajo glasu je potrebna oddaja e-naslova, glasovalec s tem sodeluje v nagradnem žrebanju.

Žrebanje med vsemi, ki bodo oddali svoj glas bo naključno in se bo izvedlo najkasneje 3 delovne dni po koncu glasovanja. Nagrajenci bodo o prejeti nagradi obveščeni na spletni strani ona-on.com/najina-zgodba/ in preko elektronske pošte. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade oglasiti z odgovorom na elektronsko pošto najkasneje v treh delovnih dneh, sicer do nagrade ni upravičen. Nagrade v tem primeru ne podelimo.

Vsa žrebanja bodo potekala v prostorih organizatorja nagradnega natečaja. Nagrajenci bodo naključno izžrebani med vsemi sodelujočimi. Za vsako nagrado bo organizator žrebal nagrajence ločeno, ki bodo do nagrade upravičene po vrstnem redu žreba.

Prvi izžrebani bo o nagradi obveščen preko e-naslova ter bo pozvan, da najkasneje v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorju sporoči, da se s prevzemom nagrade strinja, najkasneje v 8 dneh od prejetja obvestila o nagradi pa organizatorju posreduje vse zahtevane osebne podatke (naslov, davčna številka). V kolikor se izžrebani ne odzove v navedenem roku, do nagrade ni upravičen. Žreb se v primeru, da se nagrajenec ne odzove, ne ponovi.

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Pri žrebanju nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu, uri in kraju žrebanja,
 • prisotni komisiji in
 • nagrajencih.

Vsi nagrajenci bodo na spletnem naslovu ona-on.com/najina-zgodba objavljeni najkasneje do 30.6.2023.

Nagradni sklad za glasovalce (12 nagrad): *Nagrade se lahko tekom natečaja spreminjajo.

 • 4x Bucket List
 • 4x wellness razvajanje
 • 4x mesečna članarina za ona-on.com
 1. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradah, pogojih in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti na e-naslov, s katerim sodelujejo na nagradnem natečaju. Nagrajenec mora v 3 dneh od prejetja obvestila o nagradi organizatorju pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade, v 8 dneh od prejetja obvestila o nagradi pa organizatorju pisno sporočiti svoje osebne podatke, in sicer: ime, priimek, naslov, davčno številko in telefonsko številko. Organizator na podlagi podatkov preveri upravičenost nagrajenca do nagrade glede na pogoje, navedene v 2. točki. Ob prejemu nagrade nagrajenec predloži osebni dokument in podpiše izjavo o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec oz. izžrebanec ne odzove v 3 dneh ali ne posreduje zahtevanih podatkov v 8 dneh, izgubi pravico do prejema nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti do nagrajenca.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se nagrajenec ne odzove pravočasno na obvestilo,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v nagradnem natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji.

Za pravilnost posredovanih podatkov je odgovoren sodelujoči sam.

 1. Avtorske pravice (za sodelujoče pare)

Sodelujoči par jamči, da so posredovani podatki in fotografija njuna avtentična last oz. da je sodelujoči s strani partnerja pridobil vsa potrebna soglasja v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Par se strinja, da soglaša z objavo na spletni strani ona-on.com/najina-zgodba, ona-on.com in vseh pripadajočih spletnih straneh in medijih, kjer se bo »Najina zgodba – Spoznala sva se na ona-on.com« oglaševala. Soglaša z javnim prikazovanjem in kakršnokoli drugačno uporabo vsebine. Sodelujoči jamči, da ima na delu ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb.

 1. Pravice in odgovornosti iz posredovanih vsebin (za sodelujoče pare)

Sodelujoči je v celoti odgovoren za posredovano vsebino in se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, na katerih bodo tretje osebe, vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, in vsebin, ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo. Sodelujoči, ki posreduje vsebino, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerimkoli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

Organizator si pridržuje pravico, da po svoji presoji, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki prikazujejo sovraštvo, nasilje, nestrpnost, orožje, droge, vsebine, ki so žaljive, rasno nestrpne, ali so iz vidika organizatorja iz kakršnegakoli drugega razloga neprimerne za objavo, ne objavi in sodelujočega, ki je vsebino posredoval, izloči iz natečaja. Odločitev organizatorja je dokončna in nanjo ni možna pritožba, organizator pa ni dolžan avtorja obvestiti o izbrisu.

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, objavljene na spletnem mestu ona-on.com/najina-zgodba, za nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitve ali ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani s spletnega mesta in izloči iz natečaja.

Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino organizatorju z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo objavljeno vsebino odstranil s spletnega mesta ona-on.com/najina-zgodba najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev svoje vsebine. V tem primeru se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradnem natečaju.

 1. Davki

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.

 1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z vselej veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov in svojimi pravnimi akti.

S sodelovanjem na nagradnem natečaju sodelujoči dovoljuje, da organizator (tj. upravljavec osebnih podatkov) zbira, hrani ali kako drugače obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: ime, priimek, naslov bivališča, telefonska številka, uporabniško ime na ona-on.com, elektronski naslov, in sicer za namene izvedbe nagradnega natečaja oziroma izpolnjevanje obveznosti do nagrajencev.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo dokler je to potrebno za doseg namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadaljnje obdelovali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, ima kadarkoli od organizatorja pravico zahtevati prenehanje njihove obdelave.  Svojo zahtevo lahko sodelujoči sporoči organizatorju s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov) ali ustno na zapisnik na naslovu organizatorja. Po prejemu zahteve bo organizator prenehal obdelovati pridobljene podatke  in jih uničil oziroma izbrisal.

Sodelujoči pari z oddajo podatkov dovoljujejo uporabo osebnih podatkov za naslednje namene uporabe:

 • promocijo natečaja Najina zgodba – Spoznala sva se na ona-on.com na portalu ona-on.com in pripadajočih spletnih straneh ter medijih, kjer se bo natečaj oglaševal;
 • realizacijo in izvedbo natečaja.

Glasovalci z oddajo e-naslova dovoljujejo uporabo osebnih podatkov za naslednje namene uporabe:

Podatki sodelujočih parov se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradnega natečaja in do pisnega preklica s strani para.

Podatki glasovalcev se hranijo zgolj in samo za potrebe nagradnega natečaja in 3 mesece po koncu glasovanja (do 14.9.2023).

Posredovanje podatkov je prostovoljno. V kolikor potrebni podatki, navedeni v členih 5., 6., in 7., ne bodo posredovani, sodelovanje na nagradnem natečaju ne bo mogoče oziroma izročitev nagrade ni dovoljena.

Organizator nagradne igre se obvezuje vsakemu sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
 • potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj;
 • dati informacijo o o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave le-teh za zgoraj navedene namene. Pravico lahko uveljavljajo kadarkoli (v pisni obliki) in sicer tako, da na elektronski naslov tina@veneti.com, iz elektronskega naslova s katerim se je sodelujoči prijavil v nagradni natečaj, pošlje želen popravek ali zahtevek.

Sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se, če je nagrajen, njegovi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) objavijo v sklopu oglaševalskih aktivnosti organizatorja.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • nedelovanje spletnega mesta ona-on.com/najina-zgodba ter posledice,
 • nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada elektrine energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
 • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem natečaju.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradnih igrah (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

 1. Splošne določbe

Nagradni natečaj poteka v skladu s slovensko zakonodajo. Pogoj za sodelovanje na nagradnem natečaju je, da je sodelujoči seznanjen in se strinja s pravili in pogoji nagradnega natečaja. Šteje se, da sodelujoči soglašajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja, če s klikom potrdijo da se strinjajo s pravili in pogoji nagradnega natečaja.

Nakup storitev organizatorja ni pogoj za sodelovanje. Sodelovanje je brezplačno.

Pravila o sodelovanju so na voljo od 15.9.2022 do 15.9.2023 na spletni strani ona-on.com/najina-zgodba, po zaključku nagradnega natečaja pa na sedežu organizatorja.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradni natečaj, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja na nagradnem natečaju.

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradni natečaj.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pravil sodelovanja, še posebej, če bi se s tem izognil zlorabi v škodo sodelujočih. Organizator se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pravil le-te objavil na spletni strani ona-on.com/najina-zgodba.

V primeru vprašanj oz. nejasnosti se sodelujoči lahko obrnejo na organizatorja.
E-pošta: tina@veneti.com Telefon: 080-64-61

Organizator: VenetiCOM d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin.
Trzin, 15.9.2022