<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://adsa.socdate.net/www/delivery/ajs.php':'http://adsa.socdate.net/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?zoneid=221"); document.write ('&amp;cb=' + m3_r); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1"); document.write (_tparam); document.write ("'><\/scr"+"ipt>"); //]]>--></script><noscript><a href='http://adsa.socdate.net/www/delivery/ck.php?n=a0ff845c&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://adsa.socdate.net/www/delivery/avw.php?zoneid=221&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a0ff845c' border='0' alt='' /></a></noscript>

Pogoji uporabe

1. Sporazum

Ponudnik storitve ona-on.com, lastnik in skrbnik tehnologije in aplikacije ter z njimi povezanimi storitvenimi dejavnostmi je družba VenetiCOM d.d., Brodišče 18, 1236 Trzin, Slovenija, če ni pri posameznih navedeno drugače (v nadaljevanju: ponudnik oziroma VenetiCOM d.d. oziroma mi).

Med povezane dejavnosti in storitve sodijo tudi partnerske spletne strani, ki temeljijo na tehnologiji ona-on.com, na prikazni ravni pa uporabljajo blagovne znamke in avtorsko vsebino partnerjev (naprej: partnerske spletne strani).

Spletne strani ona-on.com in vse partnerske spletne strani tvorijo sistem SOCDATE, ki temelji na enotni bazi uporabnikov (naprej: storitev oziroma sistem SOCDATE).

Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev SOCDATE na katerikoli partnerski strani in predstavlja skupni izraz za neregistrirane uporabnike, registrirane uporabnike, člane in superčlane (naprej: uporabnik).

Vsak uporabnik ima možnost brezplačne uporabe osnovnih funkcionalnosti storitve. Člani in superčlani imajo možnost naprednih funkcionalnosti storitve proti plačilu izbranega paketa članarine, določene v ceniku (naprej: članarina).

Neregistriran uporabnik je vsak obiskovalec ali uporabnik sistema, ki se ne registrira (naprej: neregistrirani uporabnik).

Registriran uporabnik storitve je vsaka oseba, ki ustrezno izpolni obrazce zahtevane za registracijo, prejme uporabniško ime in geslo ter članstvo potrdi z odgovorom na potrditveno e-poštno sporočilo (naprej: registrirani uporabnik). Na podlagi uporabniškega imena storitev za člana ustvari unikatni uporabniški račun, znotraj katerega lahko le-ta uveljavlja svoje pravice v okviru storitve. Registrirani uporabnik lahko išče in si ogleduje profile uporabnikov v sistemu in ima na voljo omejeno komunikacijo z uporabniki sistema.

Član je registriran uporabnik, ki plača članarino na posamezni partnerski stran, s čimer dobi dodatne pravice v okviru partnerske strani (naprej: član). Član za obdobje članstva pridobi neomejene možnosti uporabe komunikacijskih kanalov z ostalimi uporabniki posamezne partnerske strani ali z uporabniki skupine partnerskih strani.

Superčlan je član, ki plača različne pakete nadgradenj, s čimer pridobi dodatne neomejene pravice do uporabe storitev v posameznem paketu (naprej: superčlan).

Uporabniku ni potrebno razkriti svoje prave identitete, vse dokler se sam ne odloči drugače.

Če ni v posameznih določbah drugače določeno, vse določbe sporazuma veljajo enakovredno za uporabnike in za člane (skupno naprej: uporabnik oziroma vi).

Ta Sporazum o uporabi se nanaša na pogoje uporabe sistema SOCDATE ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki storitve (naprej: sporazum).

 

2. Pogoji uporabe storitve in sposobnost biti uporabnik / postati član

Storitev je namenjena samo polnoletnim osebam starejšim od 18 let. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati uporabniki oziroma člani storitve. Z registracijo izjavljate ter jamčite, da ste na dan prve registracije članstva oziroma uporabe storitve stari najmanj 18 let.

Uporaba storitve ni dovoljena pravnim osebam.

Registracija v sistem SOCDATE preko katerekoli spletne strani v sistemu (bodisi preko ona-on.com bodisi preko partnerskih spletnih strani) omogoča dostop do vseh spletnih strani v sistemu SOCDATE delno brezplačno, oziroma skladno s cenikom oziroma vplačanim paketom članarine. Uporabnik lahko za registracijo svojega uporabniškega profila uporabi isti e-poštni naslov v sistemu le enkrat.
Članstvo v sistemu SOCDATE je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb brez njihove izrecne privolitve ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene.

Sistem SOCDATE lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno ali drugače nesprejemljivo.

3. Registracija

Neregistriran uporabnik se na podlagi strinjanja z določbami teh pogojev registrira z vpisom uporabniških podatkov in potrditvijo e-pošte v 72 urah po registraciji. Uporabnik je polno zavezan s pogoji uporabe tudi pred izrecno potrditvijo registracije z e-pošto, ko postane registriran uporabnik.

S klikom na gumb za potrditev registracije uporabnik potrdi, da je prebral pogoje uporabe in da se z njimi strinja ter jih v popolnosti in brez zadržkov sprejema.

S klikom na gumb Registracija, vnosom zahtevanih podatkov in potrditvijo registracije po elektronski pošti postane uporabnik registriran uporabnik storitve in član skupnosti uporabnikov, s čimer izraža strinjanje z vsemi določili in pogoji teh pravil za čas trajanja članstva, razen če je v posameznih določbah teh pravil trajanje določeno drugače.

Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine svoje članstvo v sistemu SOCDATE s pomočjo spletnega obrazca za kontakt. Vsi zneski članarin, plačani pred datumom prekinitve članstva, so nevračljivi.

Ponudnik si pridržuje pravico do takojšnje izključitve uporabnika in prekinitve članstva brez predhodnega obvestila v primeru kršitve pravil Sporazuma o uporabi.

 

4. Predmet storitve

Storitev je namenjena komunikaciji med uporabniki z namenom iskanja partnerja, spoznavanja novih prijateljev in druženja z drugimi uporabniki, omogoča pregled profilov vseh registriranih uporabnikov z javnimi profili, hitro iskanje po osnovnih kriterijih, nudi pošiljanje in ogled fotografij in video posnetkov, pošiljanje kratkih sporočil, elektronske pošte in voščilnic drugim članom, avdio in video pogovorov z drugimi člani, zagotavlja izbiro partnerja po željah in kriterijih vsakega posameznika ter omogoča hitro in učinkovito spletno spoznavanje.

Ponujene funkcionalnosti in obseg njihove uporabe za posameznega člana so odvisni od izbranega in plačanega paketa članarine. Po plačilu članarine član prejeme potrditveno sporočilo, ki vključuje tudi referenco plačila. Plačila članarin in drugih storitev v sistemu SOCDATE so nevračljiva, izjeme pa določa 10. odstavek tega sporazuma.

Storitev SOCDATE ne daje jamstev za uspeh uporabnikov pri iskanju partnerja, kot tudi ne zagotavlja, da so podatki, ki jih posredujejo uporabniki, točni, pravilni oziroma uporabni.

Uporabniki uporabljajo storitev na lastno odgovornost.

Uporabniki so osebno odgovorni za mnenja, nasvete, izjave, ponudbe ali druge podatke oziroma vsebine, ki so nastale oziroma bile posredovane preko storitev SOCDATE. Ponudnik ne zagotavlja točnosti, celote ali uporabnosti mnenj, nasvetov ali danih izjav in ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo nastalo na podlagi komunikacije med uporabniki, podatkov ali vsebin posredovanih na SOCDATE oziroma izmenjanih med uporabniki sistema SOCDATE.

Podporo uporabnikom sistema SOCDATE zagotavlja ponudnik storitve VenetiCOM d.d. na e-poštnem naslovu podpora@ona-on.com.
Storitev je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti.

5. Način uporabe storitve / Pravila igre

Uporabniki se morajo strinjati, da bodo storitev uporabljali pod sledečimi pogoji:

a. Uporabnik je osebno odgovoren za vsebine oziroma podatke posredovane, objavljene ali prikazane v sistemu SOCDATE oziroma drugim članom.

b. V uporabniški profil in pri vzpostavljanju komunikacije z drugimi uporabniki preko IM klepeta (t.j. dokler ni vzpostavljen dialog), je prepovedano na kakršenkoli način, vključno s slikovnim in video gradivom, vključevati kontaktne in identifikacijske oznake uporabnikov, kot so na primer telefonske številke, identifikacijska imena za komunikacijske programe (npr. Skype, Google Talk/Hangout, ipd.), fizični oziroma elektronski naslovi, polna osebna imena oziroma podobno. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ustrezno spremeni, prilagodi ali zavrne uporabo gradiva, ki je v nasprotju s to določbo.

c. Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno pošiljanje, predajanje, nalaganje, povezovanje na ali nakazovanje klevetnih, obscenih, bogokletnih, spolno napadalnih ali nasilnih, grozilnih, vznemirjajočih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali skrunijo pravice drugih ali tretjih oseb, vključno z, a ne omejeno na, pravicami intelektualne lastnine, osebnostnimi pravicami, pravico do zasebnosti in javne objave. Skladno s tem si ponudnik pridržuje pravico, da tovrstne vsebine ustrezno prilagodi.

d. Uporabnikom v okviru storitve ni dovoljeno oglaševanje ali nagovarjanje ostalih uporabnikov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev. Med drugim je prepovedano pošiljanje verižnih pisem ali t.i. junk e-pošte drugim uporabnikom, oziroma kakršnokoli obremenjevanje le-teh s podobnimi vsebinami. Obvestilo o kršitvi te določbe je lahko razvezni razlog članskega razmerja.

e. Uporabnik ne sme uporabljati storitve za distribucijo kakršnihkoli računalniških virusov ali trojanskih konjev ali narediti karkoli kar bi lahko ogrozilo ali povzročilo škodo storitvi, družbi VenetiCOM d.d., partnerjem ali uporabnikom storitve.

f. Uporabnik bo vse podatke in informacije pridobljene v okviru storitve obravnaval kot zasebne in zaupne in jih ne bo posredoval nikomur brez dovoljenja osebe, ki jih mu/ji je posredovala.

g. Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.

 

6. Način uporabe gradiva

Storitev vsebuje podatke in informacije, na katerih imajo izključujoče pravice VenetiCOM d.d., njeni partnerji in pogodbeni sodelavci, kakor tudi uporabniki.

VenetiCOM d.d. je izključni lastnik vseh avtorskih pravic na avtorskih delih, ki tvorijo sistem SOCDATE, ne glede na to, ali je to izrecno označeno ali ne. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema, ter vse pisno in slikovno gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom in nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

VenetiCOM d.d. je izključni lastnik blagovnih znamk ona-on, SOCDATE in iz njih izvedenih imen.

Blagovne znamke in avtorska dela partnerjev na partnerskih spletnih straneh, z izjemo sistema spletnih strani, so izključna last partnerjev, v kolikor to ni izrecno drugače navedeno pri posameznem delu.

Ponudnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Z uporabo storitve se uporabnik strinja, da ne bo spreminjal, kopiral ali distribuiral katerihkoli tovrstnih informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja lastnika informacij. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva družbe VenetiCOM d.d. se lahko obrne na info@veneti.com.

 

7. Gradivo uporabnikov

Z oddajo gradiva v okviru storitve dajete ponudniku proti lastni pravici do uporabe storitve, pravico do neizključne in časovno neomejene uporabe posredovanega gradiva, vključno s pravico reprodukcije, distribucije, predelave oziroma spreminjanje, javnega prikazovanja in predvajanja le-tega gradiva v sistemu SOCDATE delno ali v celoti, po presoji ponudnika.

Z oddajo gradiva jamčite, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli pravnih napak in da gradiva, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine ne boste uporabljali v okviru storitve, ne da bi prej pridobili ustrezno soglasje nosilcev pravic.

Ponudnik ni odgovoren za pravne napake na gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od uporabnikov.

Če menite, da so bile z gradivom objavljenim v okviru storitve kršene vaše avtorske pravice, se prosimo najprej obrnite na oddelek za pomoč uporabnikom na podpora@ona-on.com.

 

8. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik bo ravnal zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od vas, vključno s številkami kreditnih kartic in telefonskimi številkami in bo takšne podatke uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral ali zakonsko zahteval.

S sprejemom sporazuma in uporabo storitve potrjujete, da razumete, da ponudnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki jih prenašate preko interneta ali elektronske pošte ali avdio in video pogovorov in se strinjate, da nas ne boste imeli za kakorkoli odgovorne v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. Obstaja možnost, da drugi člani ali uporabniki storitve, vključno z neregistriranimi uporabniki, pošljejo, navežejo ali predajo storitvi oziroma drugim uporabnikom napadalno ali obsceno gradivo in da boste takšnemu gradivu izpostavljeni. Prav tako je možno, da lahko drugi zlorabijo vaše osebne podatke preko uporabe storitve in da jih lahko uporabijo za vznemirjanje ali ogrožanje.

S sprejemom Sporazuma o uporabi se strinjate, da ponudnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih posredujete vi sami.

S sprejemom tega sporazuma se strinjate, da ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih pošiljate ali prejmete, avdio in video pogovorov, ki jih opravite v okviru te storitve. Istočasno se strinjate, da ne boste ponudnika smatrali za odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejmete.

Ponudnik ni odgovoren za posledice tovrstnega gradiva, niti za nobeno uporabo ali zlorabo osebnih informacij, ki ste jih pripravljeni razkriti v okviru storitve. Vsak uporabnik je sam odgovoren za vse informacije, ki jih posreduje v okviru storitve. Prosimo vas, da zato pazljivo izbirate podatke, ki jih pošljete v sistemu SOCDATE ali predajate drugim uporabnikom.

Registrirani profili postanejo del baze uporabnikov, ki se uporablja v vseh delih sistema SOCDATE, vključno s partnerskimi spletnimi stranmi.

S pristankom na ta sporazum in z registracijo pristanete na to, da se vaši socio-demografski in psihografski podatki lahko uporabljajo za naslednje aktivnosti:

– personalizirana povabila na različna srečanja / prireditve, ipd., ki jih organizira družba VenetiCOM d.d. oziroma njeni partnerji za uporabnike storitve SOCDATE.
– izpostavitev vašega uporabniškega profila na komplementarnih produktih in v različnih oblikah (partnerske spletne strani, spletni magazini, tiskani mediji, v različnih oblikah, kot so npr.: najaktivnejši uporabniki, najbolj priljubljeni uporabniki, ipd.).
– oglaševanje s strani VenetiCOM d.d. oziroma njenih partnerjev.

SOCDATE uporabnikom zagotavlja, da varuje vse osebne podatke uporabnikov in da jih ne bo posredovala partnerjem ali drugim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnikov. Vsi posredovani osebni podatki uporabnikov so namenjeni izključno uporabi VenetiCOM d.d. in administraciji storitve.

Ponudnik storitev si pridružuje pravico do shranjevanja informacij na uporabnikovem računalniku ali napravi v obliki piškotka (t.i. cookie) ali druge datoteke, s katerimi prilagajamo spletno stran preferencam uporabnikov, zagotavljamo uporabnikom prijazne spletne storitve, analiziramo podatke o obiskih uporabnikov ter prikazujemo lastne in spletne oglase izbranih partnerjev. Shranjevanje piškotkov in ostalih datotek lahko uporabnik nastavlja na brskalniku, ki ga uporablja, lahko jih omeji, onemogoči ali izbriše.

Podrobnosti o informacijah, ki jih SOCDATE zbira preko piškotkov in drugih datotek so navedene v izjavi o piškotkih v sistemu SOCDATE.

Ponudnik zbira in začasno shranjuje tudi nekatere tehnične podatke, vključno z naslovom internetnega protokola, pri čemer jih ne povezuje z osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od vas. Ponudnik storitev je po zakonu dolžan na utemeljeno zahtevo podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

9. Nadzor nad uporabo

Z namenom izvrševanja določb tega sporazuma si ponudnik pridržuje pravico do nadzora nad vsemi javnimi objavami in sporočili znotraj storitve.

Ponudnik ne more in ne nadzoruje vseh sporočil, avdio in video pogovorov in vsega gradiva, ki je posredovano v okviru storitve s strani uporabnikov, zato za to ni odgovoren. Ponudnik si pridržuje pravico, vendar se k temu ne zavezuje, da lahko izbriše, premakne ali spremeni katerakoli sporočila oziroma gradivo, ki po njegovem lastnem mnenju kršijo določbe tega sporazuma ali pa se lahko smatrajo kot nesprejemljiva po splošnih načelih. Osebe, ki tovrstno sporno gradivo posredujejo v okviru storitve, so in ostanejo odgovorne za kršitve ne glede na poseg ponudnika.

 

10. Odgovornost

Strinjate se, da ponudnika, njegove lastnike, zaposlene, pogodbene sodelavce in partnerje odvezujete kakršnekoli odgovornosti za izgubo, škodo ali ljubezenske težave, ki jih lahko utrpite zaradi uporabe storitve. Ponudnik prav tako ni odgovoren za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Ponudnik si pridržuje pravico, da v vseh primerih kršitev določb tega sporazuma sproži postopke v lastnem imenu, v imenu prizadetih uporabnikov oziroma se pridruži prizadetim uporabnikom kot sospornik.

Ponudniku in njihovim zaposlenim ste za povzročeno materialno in nematerialno škodo odgovorni po splošnih pravilih obligacijskega prava.

Ponudnik lahko skladno z določbami tega sporazuma ali po lastni presoji kadarkoli, z ali brez obvestila in zaradi kakršnihkoli utemeljenih razlogov (npr. kršitve določb tega sporazuma), prekine ali razveže vaše članstvo oziroma dostop do delov ali celotne storitve.

V primeru uporabe, ki kaže znake kaznivega ravnanja, si ponudnik pridržuje pravico, da poleg zgoraj navedenih sankcij obvesti ustrezne državne organe.

Ponudnik ne jamči, da bo vaša uporaba storitev SOCDATE varna, neprekinjena, vedno na razpolago, brez napak, kot tudi ne, da boste spoznali nekoga, ki ustreza vašim potrebam. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave in storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze. Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroškov povezav, stroškov preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe sistema SOCDATE, četudi bi ponudnik o možnosti tovrstne škode vedel ali bil obveščen.

Ponudnik bo izjemoma in po lastni presoji povrnil del ali celoten zahtevani znesek povračila vplačane članarine, kadar je prišlo do napake v obračunu storitve zaradi administrativne ali računovodske napake na ponudnikovi strani.

Obveznost ponudnika je za škodne primere v zvezi s storitvami SOCDATE, ki niso zajeti s tem sporazumom, omejena na znesek, ki ga je uporabnik vplačal storitvi v zadnjih 6 mesecih pred nastankom spora.

Strinjate se, da so določeni primeri nedostopnosti storitve ali napak v objavljenem gradivu lahko posledica višje sile.

 

11. Zunanje povezave

Storitev lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Strinjate se, da ponudnik ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

12. Spremembe in dopolnitve sporazuma

Sporazum je dogovor med vami in nami, na pogoje katerega pristanete z registracijo članstva in vsakokratnim vpisom v storitev ter se nanaša na uporabo storitev sistema SOCDATE. Vaša pravica do uporabe storitve je predmet vseh morebitnih kasnejših sprememb ali dopolnitev določb, omejitev in pogojev, ki jih določimo po lastni presoji. Določbe dogovora se lahko kadarkoli neomejeno spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer bo ponudnik o tem uporabnike obvestil. Ponudnik se obvezuje, da bo uporabnike redno obveščal o morebitnih spremembah pogojev uporabe in da jim bodo le-ti dostopni.

Kadarkoli lahko neomejeno spremenimo, ukinemo ali prekinemo katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko vzpostavimo dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omejimo vaš dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

S sprejemom teh pogojev se strinjate, da boste redno spremljali in spoštovali določbe verzije, ki bo veljala v času vaše uporabe storitve.

 

13. Komunikacija in reševanje sporov

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitev, se najprej obrnite na e-poštni naslov podpora@ona-on.com ali na poštni naslov ponudnika, podjetja VenetiCOM d.d.

 

14. Pristojnost za spore

Ta sporazum je sklenjen v Ljubljani, v Republiki Sloveniji. Za spore, ki izhajajo iz uporabe te storitve in v zvezi z družbo VenetiCOM d.d. se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga.

Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve in delovanjem storitve je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

15. Veljavnost e-sporazuma

Prebral/a sem sporazum o uporabi ona-on.com in ga sprejemam. S klikom na gumb “SPREJMEM” potrjujem, da bom spoštoval/a in upošteval/a določila sporazuma ter da sem star/a najmanj 18 let oziroma izpolnjujem vse pogoje za uporabo in članstvo.

<script type='text/javascript'><!--//<![CDATA[ var m3_u = (location.protocol=='https:'?'https://adsa.socdate.net/www/delivery/ajs.php':'http://adsa.socdate.net/www/delivery/ajs.php'); var m3_r = Math.floor(Math.random()*99999999999); if (!document.MAX_used) document.MAX_used = ','; document.write ("<scr"+"ipt type='text/javascript' src='"+m3_u); document.write ("?zoneid=223"); document.write ('&amp;cb=' + m3_r); if (document.MAX_used != ',') document.write ("&amp;exclude=" + document.MAX_used); document.write (document.charset ? '&amp;charset='+document.charset : (document.characterSet ? '&amp;charset='+document.characterSet : '')); document.write ("&amp;loc=" + escape(window.location)); if (document.referrer) document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer)); if (document.context) document.write ("&context=" + escape(document.context)); if (document.mmm_fo) document.write ("&amp;mmm_fo=1"); document.write (_tparam); document.write ("'><\/scr"+"ipt>"); //]]>--></script><noscript><a href='http://adsa.socdate.net/www/delivery/ck.php?n=a246f461&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://adsa.socdate.net/www/delivery/avw.php?zoneid=223&amp;cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&amp;n=a246f461' border='0' alt='' /></a></noscript>

Kako do prave ljubezni? Najhitreje do zmenkov in pravega partnerja na ona-on.com!
Začni tukaj