Razlike med žensko in moškim

Nedvomno se ženske in moški razlikujemo v našem delovanju. Razlike opažamo npr. v načinu komuniciranja, v vstopanju v odnose in pri opravljanju vsakodnevnih opravil.

razlike-ženska-moški

Raziskovalci razlik med spoloma celo trdijo, da so ženske z Venere, moški pa z Marsa.

Na obeh planetih govorijo različne jezike, zato se prebivalci enega in drugega planeta med sabo pogosto ne razumemo. Je izjava pretirana in smo vseeno morda vsi z Zemlje pa zgolj mislimo, da prihajamo z različnih planetov?

Razlike med spoloma so najverjetneje tema, ki uživa zelo dolgo raziskovalno tradicijo. Raziskujejo jih psihologi, sociologi, filozofi in zdravniki, a hkrati o njej pravzaprav lahko zelo malo povemo gotovega.

Nekatera prepričanja temeljijo na stereotipih.

Če poskušamo definirati in razložiti nekatere razlike, lahko hitro ugotovimo, da gre pri nekaterih domnevnih razlikah zgolj za stereotip ali pa za popolno zmoto. Med takšnimi zmotami najdemo npr. prepričanja, da so moški inteligentnejši, do so boljši vozniki ali pa da je ljubezen za ženske okupacija, za moške pa preokupacija.

Katere razlike so relativno gotove?

Najprej so tukaj seveda čisto biološke in fizične razlike, ki tudi vodijo do razlik v vsakodnevnem delovanju. Zaradi razlik v telesni konstituciji in razlik v mišični masi moški lažje opravljajo fizična dela. Ta razlika ni posebno presenetljiva in nam vsem dobro poznana. Morda nekoliko manj poznano dejstvo pa je, da se tudi ženski in moški možgani razlikujejo. Prav te razlike so odgovorne za nekatere vedenjske razlike.

Prva takšna vedenjska razlika, ki ima vzroke v možganskih razlikah med spoloma je način mišljenja in reševanja problemov. Ženske lahko zbrano rešujejo več problemov hkrati, moški manj. Poleg tega so pri razmišljanju bolj intuitivne, zavzemajo lahko širšo perspektivo pri razmišljanju. Vendar pa se zelo težko emocionalno ločijo od nekega problema. Moški rešujejo problem za problemom, torej redkeje več problemov hkrati. Težijo k temu, da bi zmanjšali kompleksnost nekega problema. Podrobnosti jih ne zanimajo preveč. Od problema, ki ga rešujejo se lahko tudi popolnoma distancirajo.

Kako je z razlikami na čustvenem področju?

Druge razlike se verjetno prav tako vsi dobro zavedamo. To je razlika v čustvovanju in izražanju čustev. Moški po eni strani lažje kontrolirajo čustva, po drugi strani pa v stresni situaciji reagirajo prej agresivno, predvsem pa prej reagirajo, kot razmislijo. Ženske so v stresni situaciji bolj premišljene, a zato manj sposobne kontrolirati čustva. Tudi intenziteta čustev je pri ženskah večja.

Navedeni sta samo dve večji skupini razlik. Jasno je, da je razlik še mnogo, vendar pa za njih težko rečemo, da veljajo za moške in ženske nasploh. Vsako posploševanje je pri razpravi o razlikah med moškimi in ženskami lahko nevarno.

Kako na razlike vpliva vzgoja in okolje?

Na razlike vpliva kultura, vzgoja, okolje v katerem odraščamo, …

Če smo odraščali v družini z močnimi predstavami o tem, kaj je žensko in kaj je moško vedenje, potem se še danes obnašamo v skladu s tem. Družine se jasno glede teh predstav razlikujejo. Nekateri starši so npr. deklicam sporočali, da je zanje sprejemljivo, da izražajo žalost, fantom pa da morajo ostati močni in čustev ne smejo pokazati. V drugih družinah je bilo spet drugače. Za razlike ni odgovorna samo družinska vzgoja, temveč tudi kultura, iz katere izhajamo in norme, ki veljajo v njej.

Nekje je npr. nasploh zaželeno, da tako moški in ženske ne izražajo čustev pretirano. Zato težko govorimo razlikah, ki veljajo nasploh.

Kar pa zagotovo velja, pa je dejstvo, da nas razlike na vsakem koraku spremljajo. Če poznamo vzroke za njih ali ne, če so zgolj posledica nekega selektivnega zaznavanja ali ne, vse to je nepomembno, kadar stojimo pred nekim problemom, ki ga je izzvala neka domnevna razlika med moškim in ženskih spolom.

Tako kot pri razlikah med moškimi in ženskami ni mogoče dati nekega splošnega odgovora, tako tudi težav nastalih zaradi razlik med moškimi in ženskami ni mogoče reševati z nekimi splošnimi nasveti. Edini je morda ta, da razlik predvsem ne smemo videti kot oviro, temveč kot nekaj, kar omogoča dopolnjevanje vedenj, sposobnosti in znanj. In aza konec … Ženske, če prav razmislimo, navadno prav uživamo, ko nam moški priskoči na pomoč, ko nosimo kaj težkega … in moški, kaj bi vi brez občasno krhkega bitja, ki ga lahko branite in s tem pokažete svojo moč.

Nekoč sem bil Soncek.com, danes pa ljubezen delim na ona-on.com.

Ni komentarjev

Odgovori