So spremembe dobre ali slabe

Kako spremembe krojijo naše življenje in ali smo zanje odgovorni sami?

Vsi čutimo velike spremembe na področju odnosov, kjer se prijateljstva razvijajo v smeri oportunističnega socialnega mreženja, ljubezenski odnosi pa imajo krajši rok trajanja kot marsikatera živila. Intimni odnosi pa niso edini, ki nam povzročajo preglavice.

Kje vse se dogajajo spremembe

Spremembe čutimo tudi na poklicnem področju, kjer so časi, ko si opravljal poklic, za katerega si se izučil oz. študiral, že zdavnaj minili. Še bolj tuja se nam zdi ideja o stalni zaposlitvi, ki bi jo uspeli zadržati vsaj 15 let. Takšna in podobna razmišljanja pripeljejo do vprašanja, kako preživeti v svetu, kjer je stalnica sprememba? In kaj narediti, če je so te spremembe, spremembe na slabše?

Čeprav se psihološka stroka eksplicitno ne ukvarja s spremembami na področju odnosov ali sprememb na poklicnem področju in odgovorov na težave, ki nastajajo zaradi takšnih sprememb, niti ne ponuja, je vseeno pomembno nagovoriti tematiko, ki zadeva prav vse nas in ki močno kroji kvaliteto našega življenja. In prav je, da se o takšni tematiki govori. Razprava o takšnih spremembah spodbuja razmišljanje in takšno razmišljanje lahko vodi do tega, da najdemo rešitve, vsak zase.

Spremembe v odnosih – Kdo je kriv?

Spremembe in odnosi

Verjetno se boste strinjali, da vas občasno spreleti občutek, da so se odnosi spremenili. Morda celo, če tega sami niste niti doživeli. Nekako si vsi predstavljamo, da je bilo našim staršem ali starejšim sorodnikom lepše in lažje. Predstavljamo si, da so lažje spoznali partnerja in da je odnos trajal dlje časa. Ob tem, ko privzemamo, da so pred leti, desetletji ljudje imeli bolj kvalitetne odnose, pa redko podvomimo v ustreznost naših predstav. Takšne predstave vsaj deloma izkrivljene, če pa niso toliko izkrivljene, pa vsaj ne prinašajo pozitivne perspektive za življenje v današnjem času.

Veliko sprememb je na tehnološkem področju.

Spremembe v odnosih narekujejo tehnološke spremembe, ki pa jih večina od nas pojmuje kot zelo dobrodošle. Dosegljivost preko mobilnih telefonov, elektronske pošte, spoznavnih servisov namenjenih iskanju partnerja, skypa itd. je prinesla prihranek časa. Lažje komuniciranje in določanje sestankov, zavedanje, da nekoga lahko »slišimo« kadarkoli hočemo in še kaj. Vse to nas nikoli ne zmoti, zmotijo nas le posledice. Navidezno komuniciranje preko elektronske pošte in programov, ki omogočajo komunikacijo ne more zamenjati klepeta v živo, stopnja intimnost ni tako velika, pristna izmenjava čustev ni mogoča. Ima pa druge prednosti, ki so: hitrost, dostopnost, lokacija sogovornikov ni pomembna, …

Kdo je kriv, da so se odnosi spremenili na slabše?

Vse to so elementi, ki so za kvaliteten odnos nedvomno potrebni. Komunikacija preko mobilnih telefonov ali interneta ni edini ali največji krivec za »slabšo« kvaliteto naših odnosov, je pa lahko eden izmed dejavnikov. Zakaj torej menimo, da so se odnosi spremenili na »slabše«? Spremenil se je zgolj čas, za ostalo smo odgovorni sami.

Iščeš ljubezen?
Meniš, da je čas za spremembo na ljubezenskem področju? Preveri, kdo ustreza tvojim kriterijem na ona-on.com.

 

Poišči nekoga zase tudi ti ♥

Spremembe na poklicnem področju

Nekateri še bolj kot spremembe na področju odnosov, čutijo spremembe na poklicem področju. Vsi »žalujemo« za obdobjem, ko si takoj po končani izobrazbi dobil službo in enak poklic opravljal večino svojega življenja. To danes skoraj ni več mogoče. Vzrokov za to je mnogo, vendar pa to ni predmet te razprave.

Spremembe in odnosi

Spremembe na trgu delovne sile, ki pogojene predvsem s spremenjenem družbenim okvirjem, pa niso nujno zgolj negativne. Delo je danes, mnogo bolj kot prej, področje samouresničevanja, tako za ženske kot moške.

Delo v današnjem času lahko predstavlja pozitiven izziv in povod za vedno nova izobraževanja. Povečano število zaposlitev za določen čas, vse daljši delovni dan in slabo razmerje med vloženim delom in plačo so zgolj ena plat medalje. Spremembe na delovnem področju torej ne moremo nujno zgolj vrednotiti zgolj kot spremembe na »slabše«, ampak kot to kaj so po definiciji; ni več tako, kot je bilo.

Lahko spremembe krojijo kvaliteto našega življenja?

Kaj pomeni vse navedeno za kvaliteto našega življenja? Če na spremembe v današnjem času, gledamo zgolj z negativnega zornega kota, prav gotovo nič dobrega. V življenju je namreč zelo dobra strategija takšna, če želimo trenutno zadovoljstvo izgubiti, da našo trenutno situacijo primerjamo s kakšno preteklo.

Zapomnimo si pretežno pozitivne dogodke

Ker si navadno v spomin vtisnemo pozitivne dogodke, bomo trenutno situacijo zagotovo primerjali s kakšno bolj ugodno situacijo in zato bo trenutna situacija takoj zaznana kot manj zadovoljujoča. Navedeno je zgolj eno od pojasnil, zakaj menimo, da živimo v »slabšem« času. Vseeno odgovor na to, kako preživeti v svetu, kjer je stalnica sprememba, najbolje najde vsak zase.

Najbolje se je izogibati primerjavam v obliki boljše/slabše. Potrebno je z optimizmom zreti v prihodnost in sedanjost. Pozitivna naravnanost bo okoli nas ustvarila okolje s pozitivno energijo in posledično pozitivnimi ljudmi.

Iščeš ljubezen?
Meniš, da je čas za spremembo na ljubezenskem področju? Preveri, kdo ustreza tvojim kriterijem na ona-on.com.

 

Poišči nekoga zase tudi ti ♥

Ni komentarjev

Odgovori